top of page
Interview

Job Seekers
(active searches)

SR SHAREHOLDERS SERVICES & GOVERNANCE SPECIALIST
(multiple cities/hybrid)

The Shareholder Services & Governance Specialist manages the Shareholder Services operations and provides corporate governance support for the Board of Directors of a large, publicly traded company in a fast-paced environment. They are responsible for overseeing shareholder records and ownership and coordinating activities related to the annual shareholder meeting assisting with department budgets.

Multiple work locations and hybrid options available

 ***must live near or willing to commute to one of the following cities:

Denver, CO

Atlanta, GA

Chicago, IL

Louisville, KY

Cincinnati, OH

Mason, OH

Houston, TX

*This position does require travel*

*Salary commensurate with experience

Requires a BA/BS in business or a related field and a minimum of 9 years of public company shareholder services experience along with strong financial acumen; or any combination of education and experience, which would provide an equivalent background.

For more information and to apply CLICK HERE

Account Manager: Vascular Access Management
on-site: 
Vianen, Utrecht, Netherlands  (with flexible work from home days)

Company name: confidential (one of the world's largest international medical technology companies)

Compensation: Commensurate with experience and qualifications

On site work location: Vianen, Utrecht, Netherlands (flexible work from home days)

Job Description: You are responsible for the sales and growth of the products belonging to the Vascular Access Management portfolio. You execute the VAM strategy in line with the business objectives. Key to that approach of different target groups within the hospital is solution selling as part of innovative products. You support existing and new customers to achieve sales objectives. You will coordinate with Account Managers from Oncology and push sales referrals towards deal closure.

Main responsibilities will include:

 • Execution of sales strategy in line with objectives

 • You are able to build up and to invest in a long-term-relationship with the customer

 • Work closely with other Account Managers (from different businesses) and Clinical Consultants

 • Apply your daily activities through a project-based approach, embedded in the “BD Way of Selling”.

 • Achieve financial and project regional targets.

 • Execution of all sales activities from product presentation, trials, handling contract negotiations

 • Provide field support and training to clinical professionals or coordinate support by clinical team

About you

 • You have a Bachelor level and background, preferably nurse or similar

 • Min. 3-5 years sales experience in a commercial environment, preferably within the Medical Device industry

 • Highly motivated, hard-working and result driven

 • Excellent and influencing communication and presentation skills

 • A proactive & entrepreneurial mindset with the ability to network & build long-term customer relationships

 • Proficiency in Dutch & English

***********************************************************************************************************

Bedrijfsnaam: vertrouwelijk (een van 's werelds grootste internationale medische technologiebedrijven) Vergoeding: in overeenstemming met ervaring en kwalificaties ​ Werklocatie op locatie: Vianen, Utrecht, Nederland (flexibele thuiswerkdagen) ​ Functieomschrijving: Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en groei van de producten behorend tot het Vascular Access Management portfolio. Je voert de VAM-strategie uit in lijn met de bedrijfsdoelstellingen. Sleutel tot die aanpak van verschillende doelgroepen binnen het ziekenhuis is het verkopen van oplossingen als onderdeel van innovatieve producten. Je ondersteunt bestaande en nieuwe klanten bij het behalen van verkoopdoelstellingen. Je coördineert met accountmanagers van Oncologie en stimuleert verkoopverwijzingen richting het sluiten van deals. ​ De belangrijkste verantwoordelijkheden zullen zijn: Uitvoering van de verkoopstrategie in lijn met de doelstellingen Je bent in staat een langdurige relatie met de klant op te bouwen en te investeren Werk nauw samen met andere accountmanagers (van verschillende bedrijven) en klinische consultants Pas uw dagelijkse werkzaamheden toe via een projectmatige aanpak, ingebed in de “BD Way of Selling”. Behaal financiële en projectregionale doelstellingen. Uitvoering van alle verkoopactiviteiten vanaf productpresentatie, proeven, afhandeling contractonderhandelingen Bied veldondersteuning en training aan klinische professionals of coördineer de ondersteuning door een klinisch team Over jou Je hebt een Bachelor niveau en achtergrond, bij voorkeur verpleegkundige of vergelijkbaar Min. 3-5 jaar verkoopervaring in een commerciële omgeving, bij voorkeur binnen de Medical Device industrie Zeer gemotiveerd, hardwerkend en resultaatgericht Uitstekende en beïnvloedende communicatie- en presentatievaardigheden Een proactieve en ondernemende mentaliteit met het vermogen om te netwerken en langdurige klantrelaties op te bouwen Vaardigheid in het Nederlands en Engels

For more information and to apply CLICK HERE

Logistics: Warehouse Operations Team Lead
on-site: 
Temse, Provincie Oost-Vlaanderen, Flanders, Belgium

International Logistics Warehouse Operations Team Lead (Belgium)

Company name: confidential (one of the world's largest international medical technology companies)

Compensation: Commensurate with experience and qualifications

On site work location: Temse, Provincie Oost-Vlaanderen, Flanders, Belgium

Job Description: As a Team Leader (night shift) you are responsible for ensuring the operational processing of incoming and/or outgoing flows of goods by efficiently managing the team's activities and employees. You coordinate the resources with the order planning to guarantee effective and continuous work completion. You coordinate activities with fellow Team Leaders from your own DC. You take care of starting and shutting down the warehouse, draw up leave arrangements, request temporary staff and coordinate with other teams in case of capacity challenges. You oversee the planning and execution of order lines, intervene if necessary, and keep customs informed when shipments start.

 

Experience and qualifications: Experience as a team leader and the ability to work independently. Required knowledge includes quality systems, PC skills, safety knowledge, functional knowledge of inbound and outbound goods flows, and general business and management techniques. Language knowledge in Dutch and English required for communication within the professional domain and beyond. You are results-oriented, organizationally strong, and can communicate and collaborate well within a dynamic logistics environment.

***********************************************************************************************************

Teamleider internationale logistieke magazijnoperaties (België)

Bedrijfsnaam: vertrouwelijk (een van 's werelds grootste internationale medische technologiebedrijven)

Verloning: In overeenstemming met ervaring en kwalificaties

Werklocatie op locatie: Temse, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, België

Functieomschrijving: Als Teamleider (nachtdienst) ben je verantwoordelijk voor de operationele verwerking van inkomende en/of uitgaande goederenstromen door de activiteiten en medewerkers van het team efficiënt aan te sturen. Je stemt de middelen af op de orderplanning om een effectieve en continue uitvoering van de werkzaamheden te garanderen. Je stemt activiteiten af met collega Teamleiders vanuit je eigen DC. Je zorgt voor het opstarten en afsluiten van het magazijn, stelt verlofregelingen op, vraagt tijdelijk personeel aan en stemt af met andere teams bij capaciteitsproblemen. Je houdt toezicht op de planning en uitvoering van orderregels, grijpt in indien nodig en houdt de douane op de hoogte wanneer zendingen starten.

Ervaring en kwalificaties: Ervaring als teamleider en het vermogen om zelfstandig te werken. Vereiste kennis omvat kwaliteitssystemen, pc-vaardigheden, veiligheidskennis, functionele kennis van inkomende en uitgaande goederenstromen en algemene bedrijfs- en managementtechnieken. Taalkennis Nederlands en Engels vereist voor communicatie binnen het professionele domein en daarbuiten. Je bent resultaatgericht, organisatorisch sterk en kunt goed communiceren en samenwerken binnen een dynamische logistieke omgeving.

Job Type: Full-time

Pay: €1.00 - €2.00 per year

Schedule:

 • Night shift

Application Question(s):

 • Do you have experience in warehouse operations and logistics?

 • Do you have experience managing other people?

Ability to Commute:

 • 9140 Temse (Required)

Work Location: In person

For more information and to apply CLICK HERE

Accountant VAT
on-site: 
 (with flexible work from home days)

Company name: confidential (one of the world's largest international medical technology companies)

Compensation: Commensurate with experience and qualifications

On site work location: Temse, Provincie Oost-Vlaanderen, Flanders, Belgium (flexible work from home schedule)

As a VAT accountant you will be member of the VAT & Intrastat team which is part of the Finance Operations Center of Excellence.

 • You will perform accounting and financial activities in the VAT & Intrastat area to improve the efficiency of services provided to Europe and EMA Countries.

 • Discuss process improvements with Team Leader, implement and follow-up on actions to improve internal controls and ensure adherence to policies & procedures.

Main responsibilities will include:

 • The execution of the financial services assigned to the VAT & Intrastat team, to guarantee the quality, efficiency, effectiveness, and on-time completion of the various tasks and process steps.

 • Assure correctness, on-time delivery, and sign-off on VAT & Intrastat operations.

 • Internal and External reporting conform to local legal requirements.

 • Specific month-end activities.

 • Ensure internal & SOX controls are followed in order to guarantee the completeness, correctness, and security of key financial data and accounting transactions. Follow up on action plans, resulting from audits and/or SOX test results.

 • Discuss with the General Accounting Team Leader possible improvement, standardization opportunities and execute the agreed-upon process changes within your own area, in order to support a continuous increase in the efficiency of VAT & Intrastat processes.

 • Ensure SLA’s commitments are followed in order to support both Fin Ops COE and local entities in achieving the objectives of the SLA’s. Contribute directly to the following metrics for VAT & Intrastate.

 • Timeliness declarations and payments and correctness of declarations.

 • Participate in projects to support the implementation of process improvements within your area of responsibility.

About you

 • You have a bachelor's degree in Accountancy and an affinity with VAT

 • You are proficient in English; each additional European language is a plus.

 • You love to work very organized and consider yourself an excellent planner

 • You have good Excel skills and a problem-solving attitude.

 • Knowledge of SAP is a strong plus

**************************************************************************************************************

Accountant BTW (België) Bedrijfsnaam: vertrouwelijk (een van 's werelds grootste internationale medische technologiebedrijven) Verloning: In overeenstemming met ervaring en kwalificaties Werklocatie op locatie: Temse, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, België (flexibel thuiswerkschema) Als BTW-accountant maak je deel uit van het BTW & Intrastat-team dat deel uitmaakt van het Finance Operations Center of Excellence. Je voert boekhoudkundige en financiële activiteiten uit op het gebied van BTW en Intrastat om de efficiëntie van de dienstverlening aan Europa en EMA-landen te verbeteren. Bespreek procesverbeteringen met de teamleider, implementeer en volg acties op om de interne controles te verbeteren en de naleving van beleid en procedures te garanderen. De belangrijkste verantwoordelijkheden zullen zijn: Het uitvoeren van de financiële diensten die zijn toevertrouwd aan het VAT & Intrastat-team, om de kwaliteit, efficiëntie, effectiviteit en tijdige afronding van de verschillende taken en processtappen te garanderen. Zorg voor correctheid, tijdige levering en aftekening van BTW- en Intrastat-activiteiten. Interne en externe rapportage voldoen aan de lokale wettelijke vereisten. Specifieke activiteiten aan het einde van de maand. Zorg ervoor dat interne en SOX-controles worden gevolgd om de volledigheid, juistheid en veiligheid van belangrijke financiële gegevens en boekhoudkundige transacties te garanderen. Opvolgen van actieplannen, voortkomend uit audits en/of SOX-testresultaten. Bespreek met de teamleider General Accounting mogelijke verbeter-, standaardisatiemogelijkheden en voer de afgesproken proceswijzigingen binnen uw eigen werkgebied uit, ter ondersteuning van een continue verhoging van de efficiëntie van BTW & Intrastat-processen. Zorg ervoor dat de verplichtingen van de SLA worden nageleefd om zowel Fin Ops COE als lokale entiteiten te ondersteunen bij het bereiken van de doelstellingen van de SLA's. Draag rechtstreeks bij aan de volgende statistieken voor BTW en intrastatelijk. Tijdigheid aangiften en betalingen en juistheid van aangiften. Je neemt deel aan projecten ter ondersteuning van de implementatie van procesverbeteringen binnen jouw verantwoordelijkheidsgebied. Over jou Je hebt een bachelordiploma Accountancy en affiniteit met BTW Je beheerst de Engelse taal; elke extra Europese taal is een pluspunt. Je houdt ervan om zeer georganiseerd te werken en beschouwt jezelf als een uitstekende planner Je beschikt over goede Excel-vaardigheden en een probleemoplossende instelling. Kennis van SAP is een sterke plus

For more information and to apply CLICK HERE

bottom of page